Privacyverklaring

Schoonheidssalon en medisch pedicure Belinda  vindt jouw privacy erg belangrijk. Ik zal jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In deze privacyverklaring leg ik aan jou uit welke gegevens ik van jou verzamel en waarom ik dit doe. Ook kun jij in deze verklaring lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over jouw privacy mag je contact opnemen via info@salonbelinda.com

Welke gegevens gebruik ik?
Hier kun jij een overzicht vinden van de gegevens die ik van jou verwerk, waarom ik dit doe, welke juridische grondslag ik heb om deze gegevens van jou te mogen verwerken en hoe lang ik deze gegevens zal bewaren.

Uitvoer overeenkomst
Ik verwerk jouw naam met bijbehorende gegevens, adres, e-mail en andere gegevens die nodig zijn om mijn diensten optimaal aan jou te kunnen leveren. Hiervoor hanteer ik de wettelijke bewaartermijn.

Betalingsgegevens
Om jouw bestelling te beheren zal ik jouw naam, factuuradres, e-mail en betalingsgegevens tot minimaal 7 jaar na het sluiten van onze overeenkomst bewaren in mijn klantenbestand. Dit doe ik uit hoofde van uitvoering en eventuele wijziging van de overeenkomst, alsmede voor de Belastingdienst.

Voor facturatie en de financiële administratie verwerk ik jouw naam, factuuradres, e-mail, bankgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kan ik jouw betaling niet verwerken.

Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dien ik deze gegevens 7 jaar te bewaren

Marketingdoeleinden
Ik heb een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van jou te gebruiken voor marketingdoeleinden. Ik verwerk jouw naam, e-mail en social media account voor direct marketing en social media marketing. Ik verwijder deze gegevens in ieder geval elk kwartaal zodra jij je uitschrijft van de nieuwsbrief of aangeeft niet meer door mij benaderd te willen worden. Daarnaast verzamelt Facebook doelgroep statistieken door middel van een first party cookie. Met deze gegevens kan ik gerichter advertenties plaatsen. Deze cookies zijn twee jaar actief. De data die door Facebook wordt verzameld met behulp van deze cookie wordt echter geanonimiseerd aan mij doorgegeven.

Privacy Verklaring maart 2021

Website optimalisatie
Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruik ik Google Analytics en retargeting diensten. Ik heb een commercieel belang om jouw surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om mijn service te analyseren en waar nodig te verbeteren.
Ik zal jouw gebruik van mijn website tracken met Google Analytics en een Facebook Pixel en ben hierbij aan de bewaartermijnen van Google en Facebook gebonden. Deze diensten maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van mijn website worden meegestuurd aan jouw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee jij mijn website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen jouw apparaten niet beschadigen.

Contact
Wanneer jij contact met mij op wilt nemen via de website, vraag ik om jouw naam en email/telefoonnummer. Met het versturen van het formulier worden deze gegevens zichtbaar voor mij zodat ik jouw vraag kan beantwoorden. De gegevens van dit formulier verwijder ik zodra de vraag is afgerond, tenzij hier een overeenkomst uit voortvloeit.

Recensies
Om het plaatsen van recensies over mijn diensten mogelijk te maken, verwerk ik jouw naam, eventuele video en inhoud van jouw bericht. Met het plaatsen van jouw bericht worden deze gegevens zichtbaar voor mij. Recensies over mijn diensten kan ik op mijn website en social media kanalen plaatsen uit commercieel belang. Ik verwijder deze wanneer ze niet meer representatief zijn voor mijn dienstverlening of jij een verzoek doet tot verwijdering.

Verstrekking gegevens
Bovenstaande gegevens heb ik van jou als klant of websitebezoeker verkregen, omdat jij deze gegevens aan mij hebt verstrekt.

Jouw rechten
De AVG heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die jij door mij hebt laten verwerken.

1. Inzage – Jij kunt te allen tijde een verzoek doen bij mij om jouw gegevens in te zien.
2. Wijziging – Als jij op basis van inzage jouw gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun jij hiertoe een verzoek indienen. Jij kunt zelf ook een aantal gegevens wijzigen in jouw persoonlijke account.
3. Bezwaar – Tegen de verwerking van jouw gegevens kun jij bezwaar maken.
4. Gegevensoverdracht – Mocht jij jouw gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zal ik jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.

Privacy Verklaring maart 2021

Wie ontvangt jouw gegevens?
Ik zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers. Ik sluit met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om jouw privacy optimaal te beschermen. Ik zal jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.